Бас редактор

Дощанова А.І.Дощанова А.І. – журналдың бас редакторы,  экономика ғылымдарының кандидаты, А. Байтұрсынов атын. ҚӨУ, Қазақстан

 

Бас редактордың орынбасары

Шайкамал Г.И. Шайкамал Г.И. – бас редактордың орынбасары, ауыл шаруашылығы ғылымдарының
кандидаты, А. Байтұрсынов атын. ҚӨУ, Қазақстан

 

Рецензенттер

Бережнова Е.В. Бережнова Е.В. – «ҚМПИ Жаршысы» журналының рецензенті, педагогикалық ғылымдар докторы, ММХҚИ (Ресей) профессоры. 60-тан астам ғылыми басылымдардың және 8 білім бағдарламаларының авторы.

 

Жаксыликова, К.Б. Жаксыликова К.Б. – педагогика ғылымдарының докторы, Қ. Сәтпаев атындағы Қазақ Ұлттық зерттеу университетінің профессоры.  Республика ЖОО – ның оқыту үрдісінде кеңінен пайдалынылып жүрген 170-тен астам ғылыми еңбектер мен мақалалардың, оның ішінде 2 монография, 3 оқулық және 60-тан астам оқу құралдары мен бағдарламаларының авторы.

 

Редакция Алқасы

Амирова Б.А.Амирова Б.А. – психология ғылымдарының докторы, Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ  профессоры,  Қазақстан. 100-ден астам ғылыми басылымдардың, оның ішінде этнопсихология және психология терминологиясы бойынша 5 электрондық оқу құралының авторы.

 

Благоразумная О.Н.Благоразумная О.Н. - э.ғ.к., Молдавия Халықаралық Тәуелсіз Университетінің доценті. 100-ден астам ғылыми мақаллардың және әдістемелік құралдардың, әр тақырыптағы оқу бағдарламаларының, оқу үрдісін жетілдіру бойынша іскерлік ойындардың авторы. (менеджмент, кәсіпкерлік, қаржылық есеп салалары бойынша 10 пән).

 

Evelyn DomanEvelyn Doman, Австралия, Сидней, Маккуори университетінің қолданбалы лингвистика саласындағы докторы. Ол Корей, Жапон, АҚШ және Макао университеттерінде ESL және EFL (шет тілі - ағылшын тілі) соңғы 20 жылдан астам уақыт бойына сабақ берген. Оның ғылыми көзқарасы: теорияның технологиялық әсері, мұғалімнің білім алушыларына наным-сенімі, шет тілінде интернет-біріктірілген оқыту.

 

Елагина В.С.Елагина В.С. – педагогика ғылымдарының докторы, профессор, ЧелМПУ, Ресей. 165 ғылыми басылымның авторы, оның ішінде 9 монография, 3 – оқу құралы, 40 ғылыми және  оқу-әдістемелік құралдардың, білім бағдарламаларының және  100-ден астам мақалалардың авторы.

 

Жилбаев Ж.О.Жилбаев Ж.О. – педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент, Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясының Президенті. Экология және экономика, экологияландыру бойынша ұлттық жобалардың, білім берудегі экологияның өзекті мәселелері  бойынша ғылыми басылымдардың авторы.

 

Кайе ЖКайе Ж. – филология және дидактика  докторы,  Виа Домисия Университетінің профессоры Перпиньян қ., Франция. Ғалымның еңбектері «Пікірталастарды ұйымдастыру және өткізу», «Алғашқы дереккөз материалдарымен жұмыс жасау ерекшеліктері: бейнематериал, газеттегі мақалалар», «Шетел тілі сабақтарында бейне құралдардын қолдану» т.б.тақырыптарды қамтиды.

 

Катцнер Т.Катцнер Т. – PhD докторы, Батыс Вирджиния Университетінің профессоры, АҚШ. Жыртқыш құстардың тіршілігін зерртеуге арналған 50-ден астам ғылыми басылымның, оның ішінде Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты зерртеушілерімен  бірлесіп жарияланған ғылыми еңбектердің авторы.

 

Кульгильдинова Т.А.Кульгильдинова Т.А. – педагогика ғылымдарының докторы, Абылай хан атындағы Қазақ ХҚжәнеӘТ  университетінің профессоры. Педагогика және тілтану бойынша ғылыми басылымдардың, жоғары сынып оқушылары мен талапкерлерге, мұғалімдер мен үйретушілерге  арналған тестілеу тапсырмалары мен жинақтарының авторы.

 

Марилена СантанаМарилена Сантана дос Сантос Гарсия, Бразилия, Назар ғылыми-зерттеу орталығы, Сан-Паулу Папа католик университетінің қолданбалы лингвистика (неміс және португал тілдері) саласындағы докторы. Неміс тілін шет тілі ретінде оқыту оқулықтарының авторы. Ғылыми көзқарасы: балалардың сөйлеу механизмін зерттеу,  балалар кітаптарын және  неміс тілі проблемаларын зерделеу.

 

Монова-Желева М.Монова-Желева М., PhD докторы, профессор Бургасс еркін университетінің профессоры, Болгария. 100-ден астам ғылыми басылымдардың, оның ішінде 3 монография авторы, 6 пәндік студияның жетекшісі.

 

Чаба ТолгизиЧаба Толгизи – экология кафедрасының ғылыми қызметкері, Сегеда Университеті, Венгрия. Өзінің ғылыми басылымдарында экология, ланшафттық алуантүрлілікті сақтау мәселелерін қарастырады.