№2 (46)

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ СӨЗ


ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ САРАПТАМАЛЫҚ-ШОЛУ ЗЕРТТЕУЛЕР

Жамбыл атындағы Мемлекеттік филармониясының Қазақстан музыка мәдениетіндеғі маңызыа

Акбужурова, С.Ж.

Жүсіп Баласағұн және әлеуметтік-саяси қатынастар

Алибек, Т.К.

Костанай облысы балықтар фаунасының инвентаризациясына

Брагина, Т.М., Брагин, Е.А., Ильяшенко, М.А. Попов, В.А., Рулёва, М.М.

Орынбор «желтоқсаншыларі»

Духин, Я.К.

Абайдың көркем түсінігіне орыс әдебиетінің ықпалы

Жаркова, В.И., Сартаева, С.А

Француз тілін оқып үйренудегі тәжірибе

Генри Тин, Оспанова, A.

Білім алуға интернет желісінің әсері

Калаков, Б.А., Шевченко, И.М., Яковлев, Ю.О.

Сөйлеу жанры аясындағы стратегия және тактика

Коваль, О.В., Михай Фрешли.

V-VI сынып оқушыларының шығармашылық қабілеттерін дамыту мәтіндік есептерді шешу құралы

Максакбаева, С.К. Мнайдарова, Ж.С., Мнайдарова, С.С.

Мектеп құрамын басқаруда жаңа коучинг тәсілдемесін қолдану

Рина Бен Шабо

Риторикалық сөзсөйлеунің ерекшеліктері: өткені мен бүгіні

Соловьева, Н.А., Тюлюбаева, Г.С.

ЭМПИРИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР

Armeniaca Scop культиварлардың гипертермоадаптациялар ақуыздардың маркерлары. Орынбор жағдайында (Орал өңірі)

Авдеев, В.И., Саудабаева, А.Ж.

ПӘНДЕРДІ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Магистрлерді кәсіби даярлауда оқытудан өзіндік білім алуға көшу принципін жүзеге асыруға бағытталған тапсырмалар жүйесі

Бережнова, Е.В.

Бейнелеу өнері бойынша инклюзивтік көзқараста үйірме жұмыстарында дарынды және талантты балалар мен жұмыс істеу үлгісі

Варламов, Н.И., Жусупова, Д.Ж., Темирбекова, Ж.Ж.

ЖАС ЗЕРТТЕУШІЛЕРДІҢ ҒЫЛЫМИ ЕҢБЕКТЕРІ

Халықаралық келісім шарттардың актуалды мәселелерінің заманауи құқығы

Антаев, Ж.Т., Медетова, С.И., Разуваева, М.В., Южакова, Т.Л., Ярочкина, Е.В.

Халық әндерінің бала тәрбиесіндегі маңыздылығы

Алибек, Г.А., Есмаганбетова, Ш.К.

Қара құрдым энергия көзі ретінде

Дёмина, Н.Ф., Москаленко, А.Т.

Пленэр барысында көркем сурет мектебінің оқушыларында табиғи бейнеге қарап сурет салу дағдысын жетілдіру

Жуматаева, И.Ж., Ордашева, М.Ж.

Шетел тілін оқып үйренуде интернет желісін қолдану. Edmodo цифрлық платформасы

Хамзина, А.М., Оспанова, А.С..

Шетел тілін оқып үйренуде интернет желісін қолдану. Quizlet цифрлық платформасы

Хамзина, А.М., Оспанова, А.С.

Француз тілін оқытуда интернет желісін саналы түрде қолдану

Хамзина, А.М., Оспанова, А.С.

Булгаковтың «Мастер мен Маргарита» шығармасында лексико-грамматикалық топтардың қолданылу ерекшеліктері қарастырылады

Мустакимова, Г.В., Пак, А.

Латын графикасына көшу мәселесі

Сарсенбаева, Ж.К., Шолпанбаева, Г.А..

МЕРЕЙТОЙЛЫҚ ҚҰТТЫҚТАУ

БІЗДІҢ АВТОРЛАР

АВТОРЛАРДЫҢ НАЗАРЫНА