№4 (48)

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ СӨЗ


ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ САРАПТАМАЛЫҚ-ШОЛУ ЗЕРТТЕУЛЕР

Қазақстанның конституциялық эволюциясындағы Алаш рөлі

Әбіл, Е.А.

Мұғалімнің оқытуда инновациялық іс-әрекетке даярлығын қалыптастыру

Алиева, Д.А., Абдрашева, А.К.

Дене шынықтыру, спорт және туризм факультетінің қалыптасу тарихы

Волков, С.В., Кифик, Н.Ю.

Жастардың бойына патриоттық тәрбиені қалыптастыру мәселесі

Ерекин А.М, Ермаганбетова А.Ж, Хамзина К.Б.

А.П. Чеховтың «Чайка» пьесасындағы көркемдік кеңістік

Жаркова, В.И., Ахатова, А.М.

Тоғызқұмалақтың даму тарихы

Какашев, К.Т., Бекмухамбетова, Л.С.

Орта кәсіптік білім беру ұйымдарында студенттердің кәсіптік құзыреттіліктеріне мотивация дамытуына әлеуметтік-экономикалық құндылықтар жүйесінің әсер етуі

Мнайдарова, С.С.

Көшбасшылық мәселесіпедагогика және психология ғылымында

Утегенова, Б.М.

ЭМПИРИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР

Патриоттық сананың қалыптасуы және қазіргі жастардың өмірмен, құндылық бағдарлармен қанағаттануы арасындағы байланыс

Андронникова, О.О.

Дифференциалдық теңдеулер мен алгебра курстарының арасындағы пән аралық байланыс

Асканбаева Г.Б., Доспулова У.К.

Педагогикалық ЖОО студенттерін танытудағы азаматтық феномен

Навитская, Н.С.

Қазіргі жастардың діни экстремизмнің эмоционалдық-мотивациялық компонентін зеттеу

Федосеева, И.А., Перевозкина, Ю.М., Перевозкин, С.Б.

Туризм саласындағы мамандардың бәсекеге қабілеттілігі саланың табысты дамуының кепілі

Шкваренко, Н.С.

ПӘНДЕРДІ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Жаратылыстану-ғылыми мамандықтарда үштілділік білім беру: мәселелері мен болашағы

Дроботенко, Ю.Б., Баубекова, Г.К., Суюндикова, Ж.Т.

«Орыс тілі» пәні бойынша қазақ тілінде оқитын топтардағы аудиториядан тыс қызмет

Карбенова, З.У., Евдокимова, О.Н.

Жаратылыстану ғылымдары кафедрасында үш тұғырлы тілде оқытуды жүзеге асыру

Суюндикова, Ж.Т., Кожмухаметова, A.С., Унгутбаева, Г.Ш.

Дене шынықтыру, спорт және туризм саласындағы мамандарды даярлау жүйесінің қашықтықтан білім беру технологиялары

Федоров, А.И., Сивохин, И.П.

ЖАС ЗЕРТТЕУШІЛЕРДІҢ ҒЫЛЫМИ ЕҢБЕКТЕРІЙ

Ферманың ұлы теоремасының жалпылануы: Ферма және Эйлерден Куммерге дейін

Адильбекова, Г.С.,Ермакова, Т.А.,Катунина, А.П., Демисенов, Б.Н.

Қазіргі заманғы ағылшын прозасындағы инверсияның рөлі

Данилова, В.В., Болгердт В.В.

Қазіргі заман өнеріндегі гиперреализм

Михайлова, Т.Б., Жусупова, Д.Ж., Сактаганова, К.М.

Қазақстандағы жоғары оқу орындарында көптілді білім беру мәселесі

Соловьёва, Н.А., Халиханова, А.

Қазіргі кездегі білім беру жүйесінде көптілдіктің рөлі мен орны

Соловьёва, Н.А., Танат, Д.

Ақпаратты ұсынудың бейне- және анимациялық құралдары

Тобылов, K.T., Данилова В.В., Дагалов, И.

«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» БАҒДАРЛАМАСЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ

Елге сіңірген еңбек – басты құндылық

Айдналиева, Н.

ЕСКЕ АЛУ

МЕРЕЙТОЙЛЫҚ ҚҰТТЫҚТАУ

БІЗДІҢ АВТОРЛАР

АВТОРЛАРДЫҢ НАЗАРЫНА