№4 (52)

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ СӨЗ


ТЕОРИЯЛЫҚ ЖƏНЕ САРАПТАМАЛЫҚ-ШОЛУ ЗЕРТТЕУЛЕР

Оқытушының кəсіптік қызметтің шығармашылық даралығы

Турлубаева, Д.К.

Уақытша құзыреттілік маманның мансаптық жетістігінің шарты ретінде

Танаева, З. Р., Смаглий, Т. И., Двуреченская, С.Г.

Қостанай облысының музыкалық мұрасы: Алексей Губенконың үрмелі аспаптар оркестрі

Саятулекова, Л.С., Коченда, М.В.

Метафоралардың поэзиядағы қолданысы жəне олардың стильдік ерекшелігі

Есиркепова, К.К., Канапина, С.Г., Бекбосынова, А.Х.

Музыка сабағында музыкалық көркемділікті жетілдіру

Жакаева, К.А.

Гендерлік зерттеулер қазіргі заманғы білім құрылымында

Шевченко, Л.Я., Алибек, Т.К., Назарова, С.В.

ЭМПИРИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР

Барлыбек Сыртановтың еңбектеріндегі қазақ қоғамының əлеуметтік даму мəселесі

Таскужина, А.Б., Анасова, А.Б, Еришева, Т.А.

Математиканы оқыту үдірісінде критериалдық бағалауды енгізу тəжірибесінен

Прокоп, А., В., Дёмина, Н.Ф.

Болашақ музыка мұғалімі тұлғасының құндылықты- бағдарлы негізін полимəдени қарым-қатынас факторы ретінде дамыту

Задорожная, С. Н., Айсина, С.Т.

Шығармашылық мамандықтар студенттерінің түс пен реңкті тұтас қабылдауын қалыптастыру

Архипова, К.Г., Данилова, В.В.

ПƏНДЕРДІ ОҚЫТУ ƏДІСТЕМЕСІ ЖƏНЕ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Жалпыға білім беру мектептеріндегі төменгі сыныпта бейнелеу өнері сабағында инновациялық технологияларды пайдалану

Жусупова, Д.Ж.

Ағылшын тілін оқытудағы бұқаралық ақпарат құралдары

Манасбаева, Н.Ш.

Интернет – шет тілін оқытудағы қарым-қатынас жасудың құралы

Гребенщикова, А.В., Жаукина, С.А.

Электрондық оқыту жағдайында желілік өзара əрекеттесу: тəжірибесі мен келешегі

Шварцкоп, О.Н., Назарова, Н.А.

ЖАС ЗЕРТТЕУШІЛЕРДІҢ ҒЫЛЫМИ ЕҢБЕКТЕРІ

Құсмұрын кенті ауданындағы Обаған өзеннің альгофлорасы

Бородулина, О. В., Гайдеман, О.В.

Ақмола облысынның Жана-Кийма ауданындағы Есіл өзенінің альгофлорасы

Бородулина, О.В., Карпова, К.В.

XX-XХI ғғ. Қостанай облысының кəсіби-əуесқой композиторлары

Есмаганбетова, Ш. К., Кудебаева, Н.Ж.

Жоғары оқу орындары студенттерінің коммуникативтік мəдениетінің құрылымы мен ерекшеліктері туралы

Ким Л.М.

Коллаж техникасы бойынша декоративтік композицияны орындау кезендері

Бектимирова, Ю.А, Сапиев, А.С.

Болашақ кəсіптік оқыту педагогының кəсіби құзыреттілігін қалыптастыру

Купфер А.В.

«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» БАҒДАРЛАМАСЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ЕСКЕ АЛУ

“Рухани жаңғыру” бағдарламасының аясында студенттік жастарға патриоттық тəрбие беру

Айсина, С.Т., Бримжанова, К.С., Иванова, Е.Н.

Ғалым, ұстаз, əріптес, дос (Даулетбаев Тобыл Еслямғалиұлының рухына бағышталады)

Күзембайұлы, Аманжол.

БІЗДІҢ АВТОРЛАР

АВТОРЛАРДЫҢ НАЗАРЫНА