№4 (60)

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ СӨЗ


ТЕОРИЯЛЫҚ ЖƏНЕ САРАПТАМАЛЫҚ-ШОЛУ ЗЕРТТЕУЛЕР

Гумилевтің ілімі неліктен философиялық ілім болып табылады?

Нуртазенов, Т.К., Видершпан, А.В.

Домбыра жасау ісі қалай жанданды?

Оспанов, С., Мырзагалиева, К.М.

Қостанайлықтар А.В. Затаевичке қандай əндер жаздырды?

Оспанов, С., Мырзагалиева, К.М.

ХХ ғасырдың бірінші ширегіндегі Қостанай қаласының театрлық өмірінің ерекшеліктері

Самаркин, С.В.

ЭМПИРИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР

2020 жылы Ботай елді мекеніндегі археологиялық зерттеулер

Абильмаликов, К.К., Сержан-Абдрахманова, Ш.К.

Қазақстан Республикасының кекіре (Oxytropis) тегінің эндемикалық түрлері

Пережогин, Ю.В., Ерохин, Н.Г., Тарасов, М.С., Танат, Д.

Қостанай облысы Меңдіқара ауданының герпетобиясын зерттеу туралы сұраққа

Рулёва, М.М., Бобренко, М.А., Кабдуллина, Д.А.

ПƏНДЕРДІ ОҚЫТУ ƏДІСТЕМЕСІ ЖƏНЕ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Зоологиялық экскурсиялар студенттердің практикалық дағдыларын қалыптастыру құралы ретінде

Булдакова, Н.Б., Коурова, С.И.

Мектеп жасына дейінгі балаларды тəрбиелеудегі əдеби өлкетанудың əлеуеті

Забоева, М.А.

Метатаным жəне оқуды үйрету

Касымова, А.Г., Косжанова, А.Г.

6-сыныптағы технология сабақтарында моториканы дамыту жəне қол қозғалысын үйлестіру əдістемесі

Старцева, М.А., Макишов, К.Т.

ЖАС ЗЕРТТЕУШІЛЕРДІҢ ҒЫЛЫМИ ЕҢБЕКТЕРІ

Қашықтықтан оқытуда аралас технологиялар моделін қолдану

Аканбаев, Б.Н.

Жалпы білім беретін мектептің 10-сыныбында Абайдың «Сегіз аяқ» өлеңін оқытудың жаңа технологиясы

Нышанбаева, Т.Н.

STEAM элементтері бар тапсырмаларды қолдана отырып, оқушылардың IT-дағдыларын дамыту

Танат, Д.Т., Баубекова, Г.К.

МЕРЕЙТОЙЛЫҚ ҚҰТТЫҚТАУЛАР

БІЗДІҢ АВТОРЛАР

АВТОРЛАРДЫҢ НАЗАРЫНА